Dôchodky – dôchodkové sporenie

Každý človek do 40 rokov veku môže vstúpiť do 2. piliera !!!

1. pilier

 • priebežný systém
 • nič sa nesporí, len platíme
 • Sociálna poisťovňa
 • povinné odvody
 • dôchodok od 62 rokov a 76 dní
 • Čítajte viac…

2. pilier

 • kapitalizačný pilier
 • sporenie z povinných odvodov
 • peniaze sú majetkom sporiteľa
 • peniaze sa dedia
 • dôchodok od 62 rokov a 76 dní
 • Čítajte viac…

3. pilier

 • dobrovoľné sporenie
 • príspevky zamestnávateľa
 • daňové výhody
 • peniaze sa dedia
 • dôchodok od 62 rokov
 • Čítajte viac…

Dôchodkový systém od 1.1.2017

1. pilier dôchodkové poistenie

 • Priebežný dôchodkový pilier, kde sa nič nesporí.
 • Sociálna poisťovňa vypláca každý mesiac starobné dôchodky.
 • Tvorí sa z povinných odvodov v Sociálnej poisťovni.
 • Odvody sú 13,75 % (9% do 30.9.2012 a 14 % od 1.10.2012 do 31.12.2016) z vymeriavacieho základu od účastníka 2. piliera.
 • Odvody sú 18%, keď občan nie je v 2. pilieri.
 • Význam 1. piliera sa oslabuje kvôli demografickým zmenám (populácia starne), v blízkej budúcnosti už nebude schopný plniť svoje funkcie.
 • Riadi sa zákonom o sociálnom poistení.

2. pilier starobné dôchodkové sporenie

 • Kapitalizačný pilier, kde si sporíme na dôchodok z časti povinných odvodov.
 • Sporí sa do dôchodkových fondov na základe zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
 • Nasporené peniaze sú súkromným majetkom sporiteľa.
 • Ak zomrie sporiteľ počas sporenia, všetky peniaze dostanú zákonní dedičia.
 • Nárok na výplatu dôchodku vzniká dosiahnutím dôchodkového veku podľa zákona (dnes 62 rokov).
 • Sporí sa 4,25 % (9% do 30.9.2012 a 4 % od 1.10.2012 do 31.12.2016) z vymeriavacieho základu.
 • 2. pilier bol už 4-krát otvorený, kedy mohli všetci do neho vstúpiť alebo aj vystúpiť.
 • Každý človek do 35 rokov veku môže vstúpiť do 2. piliera.
 • Riadi sa zákonom o starobnom dôchodkovom sporení.

»» Prečítajte si celý článok o druhom pilieri

3. pilier doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)

 • Dobrovoľný pilier, v ktorom si sporíme na dôchodok.
 • Účastník si sporí do dôchodkových fondov na základe účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
 • Zamestnávateľ môže zamestnancovi prispievať na DDS na základe zamestnávateľskej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
 • Príspevky zamestnávateľa sú daňovo zvýhodnené – odpočítateľná položka až do 6% z hrubej mzdy zamestnanca.
 • Účastník DDS má nárok na doplnkový starobný dôchodok po 10 rokoch sporenia a súčasne dovŕšení veku najmenej 62 rokov, čo platí len pre zmluvy o DDS uzavreté od 1.1.2014, staršie zmluvy majú iné podmienky.
 • Riadi sa zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení

»» Prečítajte si celý článok o treťom pilieri


Vybrali sme – zaujímavé blogy, články a informácie o dôchodkoch