Kalkulačka 2. piliera

Druhý pilier dôchodkového sporenia – kalkulačka

Vypočítajte si predpokladaný stav na Vašom dôchodkovom účte pri odchode do dôchodku a mesačný doživotný dôchodok

Vek rokov
Odchod do dôchodku rokov
Hrubý mesačný príjem(EUR)

S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu.Takisto za výpočty neručí ani prevádzkovateľ tejto internetovej stránky. Preto aj vypočítané hodnoty sú len informatívne, za nasledovných predpokladov:
Ak je vek sporiteľa starobného dôchodkového sporenia do 45 rokov, predpokladáme jeho zaradenie do akciového (rastového) dôchodkového fondu s priemerným ročným výnosom 7%, do 55 rokov v zmiešanom (vyváženom) dôchodkovom fonde s priemerným ročným výnosom 5% a v období po 55 rokoch v dlhopisovom (konzervatívnom) dôchodkovom fonde s ročným výnosom 3%. Predpokladaná inflácia 3% ročne. Poplatok za správu fondu 0,025 % z hodnoty účtu mesačne. Poplatok za vedenie účtu 1% ročne.

Doplnkové dôchodkového sporenie – kalkulačka

Kliknite sem pre zobrazenie kalkulačky doplnkového dôchodkového sporenia