Prehľad fondov DSS

Zoznam všetkých dôchodkových správcovských spoločností pôsobiacich na Slovensku.
Kliknutím na odkaz nižšie je možné zobrazenie porovnania hodnôt a výkonu týchto fondov.

Názov spoločnosti Typy dôchodkového fondu
AEGON, d.s.s., a.s.Akciový, Zmiešaný, Dlhopisový, Indexový
Allianz – Slovenská DSS, a.s.Akciový, Zmiešaný, Dlhopisový, Indexový
AXA d.s.s., a.s.Akciový, Zmiešaný, Dlhopisový, Indexový
DSS Poštovej banky, d.s.s., a. s.Akciový, Zmiešaný, Dlhopisový, Indexový
ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Akciový, Zmiešaný, Dlhopisový, Indexový
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.Akciový, Zmiešaný, Dlhopisový, Indexový


Zobraziť porovnanie fondov