Dôchodky v číslach

V súčasnom svete a rovnako aj na Slovensku nastáva veľký demografický problém. Priebežný dôchodkový systém vytvorený Otto Von Bismarckom, ktorý na Slovensku praktizuje Sociálna poisťovňa je založený na myšlienke, že pracujúci účastníci dotujú všetkých dôchodcov. Vývoj však ukazuje, že tento systém prestáva fungovať, a to z troch dôvodov:

  • Zvyšuje sa priemerná dĺžka života
  • Znižuje sa natalita (pôrodnosť)
  • Obyvateľstvo starne

Zvyšovanie priemernej dĺžky života je zapríčinené zlepšovaním zdravotnej starostlivosti a tiež znižovaním náročnosti práce. Kým v roku 2002 sa priemerný muž dožil 69,5 a žena 77,6 roku, v roku 2050 to bude 71,6 roku u mužov a 80,3 roku u žien. Takýto vývoj zapríčiňuje väčšie finančné nároky na vyplácanie dôchodkov. Aj z thoto dôvodu je neustále odchod do dôchodku predlžovaný.

Znižovanie pôrodnosti je problémom celej euro-americkej kultúry. Aby bol zachovaný rod je vevyhnutné, aby mali dvaja rodičia minimálne dve deti. Dnes tento stav naša spoločnosť zďaleka nedosahuje a vývoj zďaleka nie je priaznivý. Keď sa rodí menej detí znamená to, že bude stále menej pracujúcich na počet dôchodcov.
Starnutie obyvateľstva je priamym dôsledkom predchádzajúcich problémov. Kým v roku 2005 pripadalo na jedného dôchodcu 5,6 pracujúcich osôb, v roku 2050 to už má byť len 1,8 pracujúceho človeka. Znamená to, že 1,8 človeka sa v roku 2050 bude musieť poskladať na dôchodok jednému dôchodcovi. Tento fakt má neblahé dôsledky jednak na daňové a odvodové zaťaženie pracujúcich, ako aj na výšku dôchodkov.

Zdroj: http://www.libspol.eu/

Riešenie

V zásade existujú dve alternatívy, ktorými je možné nahradiť priebežný systém sociálnej poisťovne. Prvým je systém, ktorým sa riadili ľudia dlhé storočia aj u nás, dnes je skôr bežný v krajinách, akou je napríklad Čína. Je založený na princípe “troch grošov”. Každý človek tak okrem výchovy detí a vlastného života, financuje aj svojich vlastných rodičov. Tento systém je však nespoľahlivý, pretože zase naráža na problém s malým počtom detí v rodine.

Skutočné riešenie je, že si každý počas svojho aktívneho života na dôchodok sporí. Tento systém už funguje v mnohých krajinách sveta. Do štátneho, čiže povinného systému ho prvý krát implementoval Čilský ekonóm José Piñera. Odvtedy slúži už desiatkam krajín a od roku 2005 sa k tejto modernej ceste pridalo aj Slovensko. V Čile už vyplácajú dôchodky, ktoré sú omnoho vyššie, ako zo štátneho priebežného prvého piliera.
Zdroj: Josepinera.com