Prečo (ne)vystúpiť z 2. piliera

Novinky v 2. pilieri od 15.3.2015

 • Otvorenie 2. piliera od 15.3.2015 do 15.6.2015 – každý mohol v tomto období vstúpiť alebo vystúpiť
 • Keď sporiteľ vystúpil z 2. piliera, odovzdáva celú hodnotu dôchodkových podielov – svoje súkromné peniaze Sociálnej poisťovni, ktorá tieto peniaze ihneď spotrebuje na výplatu dôchodkov aktuálnym dôchodcom a na krytie svojich nákladov. Sporiteľ za to nič nedostane, bude odkázaný už len na 1. pilier.
 • Ak vystúpil z 2. piliera sporiteľ, ktorý si platil dobrovoľné príspevky, musí vrátiť všetky daňové úľavy, ktoré si doteraz uplatnil, zaplatí tak dodatočnú daň.
 • Vstúpiť do 2. piliera mohol do polovice júna 2015 aj účastník dôchodkového poistenia vo veku nad 35 rokov, dokonca aj ten, ktorý už raz z 2. piliera vystúpil a v tomto období mal záujem opäť vstúpiť. Finančné prostriedky, ktoré kedysi sporil a pri minulom vystúpení z 2. piliera odovzdal Sociálnej poisťovni, mu prepadli, začal teda sporiť nanovo.
 • 2. pilier je po 15.júni 2015 aj naďalej dostupný pre vstup osôb do veku 35 rokov. 

Novinky v 2. pilieri od 1.9.2012

 • Otvorenie 2. piliera až do konca januára 2013 – každý môže vstúpiť alebo vystúpiť
 • Príspevok do 2. piliera sa znižuje z 9 % na 4 % z vymeriavacieho základu (hrubá mzda zamestnanca alebo mesačný hrubý zisk živnostníka)
 • Ruší sa povinný vstup pre prvopoistencov (absolvent školy, ktorý sa prvýkrát zamestná alebo začne podnikať a prvýkrát začne platiť do Sociálnej poisťovne)
 • Zvýšenie poplatku za zhodnotenie peňazí na 10% z výnosu pre DDS-ky

Prečo mám vystúpiť z II. piliera?

 • Odovzdám svoje vlastné nasporené peniaze Sociálnej poisťovni bez akejkoľvek protihodnoty.
 • Sociálna poisťovňa moje peniaze okamžite minie na splatenie svojich dlhov.
 • Stratím nárok na dôchodok z II. piliera, budem odkázaný len na dôchodok z I. piliera.
 • Dobrovoľne si znížim svoju životnú úroveň v dôchodku.
 • Darovaním svojho súkromného majetku “na oltár vlasti” ešte viac podporím rozkrádanie verejných financií

Prečo nevystúpiť z II. piliera?

 • Sporím si vlastné peniaze na dôchodok – skutočný súkromný majetok
 • Nevadí, že budem sporiť menej percent, ale lepšie mať niečo ako nič
 • Som zodpovedný voči sebe a svojej rodine, nasporené peniaze sú pred dosiahnutím dôchodkového veku predmetom dedičstva
 • Dôchodok z I. piliera (Sociálna poisťovňa) je veľmi neistý kvôli demografickému vývoju
 • Dôchodok z I. piliera je sprevádzaný výrazným politickým rizikom, pretože je závislý od rozhodnutí hlúpych a nezodpovedných politikov
 • Pravdepodobnosť bankrotu slovenského štátu je omnoho väčšia ako možnosť krachu veľkých medzinárodných finančných inštitúcií s viac ako 100-ročnou tradíciou