Prehľad fondov DDS

Zoznam všetkých doplnkových dôchodkových spoločností pôsobiacich na Slovensku.
Kliknutím na odkaz nižšie je možné zobrazenie porovnania hodnôt a výkonu týchto fondov.

Zobraziť porovnanie fondov

Názov spoločnosti Typy fondu
AEGON, d.d.s., a.s. Príspevkový d.d.f., AEGON, d.d.s., a.s.
Výplatný d.d.f., AEGON, d.d.s., a.s.
AXA d.d.s., a.s. sk Globálny akciový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
Výplatný doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. DDS Tatra banky, a.s., Zaistený príspevkový d.d.f. 2017

DDS Tatra banky, a.s., Konzervatívny príspevkový d.d.f.

DDS Tatra banky, a.s., Rastový príspevkový d.d.f.

DDS Tatra banky, a.s., Vyvážený príspevkový d.d.f.

DDS Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.
ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Rastový príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Vyvážený príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

Konzervatívny príspevkový d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
Dôchodkový výplatný d.d.f. ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s. Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s.
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.