Ako a prečo zmeniť DSS

Sporenie v 2. pilieri je dlhodobé, od svojho vzniku v roku 2005 sa v ňom udialo desiatky dôležitých zmien, preto je v záujme každého sporiteľa občas svoje sporenie prehodnocovať. Každý sporiteľ starobného dôchodkového sporenia môže kedykoľvek vykonať niektorú z dvoch zmien, a to zmeniť dôchodkový fond alebo prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a z jej ponuky si vybrať dôchodkový fond alebo 2 fondy.

Zmena dôchodkového fondu

  • Kto k 30.04.2013 iniciatívne nepožiadal svoju dôchodkovú spoločnosť o zmenu, ocitol sa automaticky zo zákona v dlhopisovom (bývalom konzervatívnom) fonde, bez ohľadu na to, akú investičnú stratégiu si zvolil pri uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.
  • Dlhopisový fond nezarába zväčša ani toľko, aby ochránil peniaze sporiteľa pred infláciou.
  • Dlhopisový fond je vhodný len na zakonzervovanie výnosov niekoľko rokov pred dôchodkovým vekom.
  • Omnoho lepšie výsledky dosahujú akciové a najmä indexové fondy, ale sú aj medzi nimi výrazné rozdiely, ktoré predurčujú úroveň výnosov.
  • Ak nechcete meniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť, požiadajte o prestup do indexového alebo aspoň akciového dôchodkového fondu

Prestup do inej dôchodkovej spoločnosti

Medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami v 2. pilieri (DSS-kami) sú výrazné rozdiely v ponuke a výkonnosti dôchodkových fondov. Z tohto hľadiska môžeme rozdeliť dôchodkové spoločnosti (DSS-ky) na 3 skupiny:

  • DSS, ktoré vôbec nemajú indexové fondy – konkrétne Allianz DSS
  • DSS, ktorých indexové fondy sú relatívne nevýkonné, pretože sú zamerané len na európsky trh – ING DSS, DSS Poštovej banky
  • DSS, ktoré majú indexové fondy zamerané globálne (celosvetovo) – AEGON DSS, AXA DSS a VÚB Generali DSS

Odporúčame prestúpiť do niektorej DSS-ky z poslednej menovanej skupiny a zvoliť si indexový fond. Postup je jednoduchý a bezplatný.

1. Choďte osobne do Sociálnej poisťovne s občianskym preukazom a požiadajte o vydanie akceptačného listu kvôli zmene DSS-ky. Trvá to asi 5 minút.
2. Požiadajte o novú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplnením formulára na https://online.poistenie.sk/dochodky.
3. Zmluvu s novou DSS-kou vám doručíme k podpisu, pričom originál akceptačného listu vložíte ako prílohu do zmluvy.

Riziko pri starobnom dôchodkovom sporení

Upozorňujeme, že vychádzame zo súčasnej analýzy trhu v oblasti starobného dôchodkového sporenia, pričom situácia do budúcna sa môže zmeniť (ponuka a zameranie dôchodkových fondov) a minulé výnosy nie sú zarukou budúcich výnosov. Starobné dôchodkové sporenie sa vykonáva prostredníctvom štandardných nástrojov kolektívneho investovania. Na rozdiel od investovania do podielových fondov je doba investovania daná dovŕšením dôchodkového veku, sporiteľ má teda k dispozícii dlhý investičný horizont, čo je výhoda v prospech rozloženia rizika.